YS真空引水设备

YS真空引水装置是在总结肯富来多年真空引水装置的生产经验的基础上研制定型的真空引水产品。

¥58888.00元

库存 99

  • 型号:YS真空引水装置
  • 品牌:肯富来
  • 价格:

产品简介: 

        YS真空引水装置是在总结肯富来多年真空引水装置的生产经验的基础上研制定型的真空引水产品。

 产品特点: 

        它具有结构简单、应用成熟、配置合理的优点

 技术参数: 

        抽气速率:0.45-10m³/min

 应用领域: 

        广泛应用于水厂、电厂、造纸、石化等行业大型水泵启动前的真空引水。