XBD系列立式多级消防泵

XBD系列立式多级消防泵符合GB6245-2006《消防泵》标准,已通过国家消防装备质量监督检验中心的检验。

¥0.00元

库存 0

  • 型号:XBD系列立式多级消防泵
  • 品牌:肯富来
  • 价格:

产品简介: 

        产品符合GB6245-2006《消防泵》标准,已通过国家消防装备质量监督检验中心的检验,可在国家公安部消防产品合格评定中心网。

产品特点:  

        有多种结构可选

技术参数: 

        流量:视所选泵型而定

        扬程:视所选泵型而定

应用领域: 

        消防系统。